Tagalog Sex Stories - "Teacher Natasha" Part 67

"PSSST HOY!" 


Nagitla pa si Natasha nang sigawan siya ng isang lalaki. Nagmamaneho ito ng isang magarang suv na may pulang plaka. "Ha? Sorry hindi ako ano.." Naputol ang pagpapaliwanag at pagtanggi sana ng dalagang guro nang muling magsalita ang lalaki. "Kanina pa kita kinakausap. Iniwan ka ba ng lover mo? Sakay na. Sa likod. Type ka ng boss ko. Swerte mo, kikita ka ng malaki ngayon. Sabagay, napakaganda mo nga naman. Siguro di ko kaya ang presyo mo." Medyo nabastos ang pakiramdam niya sa narinig na tinuran ng lalaki.

Tagalog Sex Stories - "Teacher Natasha" Part 66

Napalingon ang dalagang guro. Isang mamang nakahoodie ang nasa likuran niya. "fall you bullshit kang duwag kang tang ina mo ka!" HIndi napigilan ni Tasha na murahin ang lalaking bumaboy at nagpababa sa pagkatao niya nitong mga nakaraang taon. Dahil sa isang nakaraang aksidenteng nangyari ay ganito ang kinahinatnan niya.

Tagalog Sex Stories - "Teacher Natasha" Part 65

Pagtingin pa lamang ni Natasha sa loob ng jeep ay tila ba gutom na agad ang lahat ng kalalakihan sa nakikita nila. Kapansin-pansin kasi ang kalakihan ng dibdib ng babaeat kung titingnan pang maigi o papansinin ay malalaman mong wala ring suot na bra. Paghakbang at pagsampa naman niya sa jeep ay umangat ang palda niya, sapat para makita ng mga pasahero ang nakasisilaw at  mahabang biyas niya. Nangiti na lamang ang dalagang guro nang makitang tila lumuwang ang kanina ay aakalaing punong jeep. May tatlong puwestong lumuwang para maupuan niya. Magic!

Tagalog Sex Stories - "Teacher Natasha" Part 64

Gustong matawa ni Natasha sa lalaki. Kada kagat kasi nito sa miryendang ihinain niya ay sinasabayan nito ng hagod ng tingin sa alindog ng dalaga. At kapag umiinom naman ng juice ay tila ba iba ang nasa isip nito sa paglagok niyon. Kungdati ay mababastusan siya dito pero matapos nga ang mga napagdaanan na ay kumbaga "child's play" na ito. Nginitian pa niya ito nang matamis habang inuusisa niya ang lalaki sa trabaho nito at sa pamumuhay nito. Nalaman niyang maayos na tao naman pala ito, at nakapagpaaral na ng dalawa niyang anak. "Iyon ay kung totoo ang lahat ng ito at hindi pakana ni MyMaster", paalala niya sa sarili.