Tagalog Sex Stories - "Teacher Natasha" Part 76"

Pinagbuksan siya ng tarangkahan pati ng pintuan. Nakatalikod na agad ang lalaking nagbukas at tumungo sa pintuan. Sinundan naman niya ang lalaki at paghakbang pa lamang papasok sa bahay ay nakita niya ang ilang pamilyar na mga tao. Naroon rin si Ashley, katabi ng isang lalaki. Halos ay nakakandong si Ashley sa lalaki habang hinahaplos-haplos naman nito ang legs ng seksing dalaga.

Napakunot ang noo ni Tasha, "What are you doing here?", anito sa dating kaibigan. Hindi niya inaasahan na sa "misyon" na ito na ibinigay ng dating kaibigan, na ngayon ay naninira sa buhay niya, ay susulpot ito. Sisiguruhin yata nito na hindi mabubulilyaso ang plano niya sa dalaga, kagaya ng ilang plano niya nitong nakaraan na hindi nagtagumpay.

Iniwan sandali ni Ashley ang lalaking kumakarinyo sa kaniya. Parang napansin pa ni Tasha na sinusunod ng lalaki ang dating kaibigan. "Paano? Ahh, malamang bayaran ang mga ito" Napagkuro niya sa isipan. Nilapitan siya at binulungan ni Ashley, "Are you ready for a great night and do what I will?" Pagkatapos siyang bulungan ay diretsong lumabas ito ng bahay. Tila narinig pa ng seksing guro ang pagbukas at pagsara ng tarangkahan, pati ang paglabas ng isang sasakyan. Iniwanan siya ni Ashley rito. Hindi niya alam ang susunod na mangyayari. Hindi niya kilala ang mga lalaki rito. Ang alam lamang niya ay mataas ang sekswal na tensyon na iniwanan ni Ashley rito. 

Dalawang lalaki ang ngayon ay nakatayo malapit kay Natasha. Kapwa mga walang suot malipat sa boxers. Matitipuno sila at pagiling-giling. Siguro ay mga macho dancers na binayaran ni Ashley. Nilapitan ng mga ito si Natasha at idinaiti ang nagtitigasang katawan, pati katigasan ng mga ari. Pinaghahaplos siya kung saan-saan. Napapikit si Natasha at lalo lamang niya nadama ang pangmamanyak sa kaniya. Ilang saglit pa ay narinig niya ang pagsara ng pintuan. 

Napagmulatan niya ng mata ang... "Teka, bakit.. Nasaan na sila?" Hindi niya namalayang iniwanan pala siya ng dalawang matipuinong macho dancer. Takang-taka siya at nahihiwagahan sa nagaganap. Ilang minuto rin siyang parang tangang naiwanan roon at kung saan-saans iya napapalingon sa pakiwari na biglang may susulpot na lalaki at yayariin din siya. "Ano ba ang kaibahan nito sa ibang mga pinagpadalhan mo sa akin, Ashley? Bakit ganito?" Hindi niya alam kung ano pa ang dapat asahan. 

Nagpasiya siyang maglakad at sumilip sa ilang pintuan at silid na nakita. Wala. Umuusok ang mga pagkain sa mesa. Walang tao. Nag-alisan. Ano nga ba ang sabi ni Ashley kanina?

"What would Ashley do?"

Paulit-ulit na nagbabalik sa isipan ni Natasha ang taong na iyan. Nagsimula niyang tanungin ang sarili ng ganiyan simula nang malamang si Ashley ang blackmailer na sumisira sa buhay niya. Pero.. bakit tinanong rin siya ni Ashley kanina?

Hindi na siya nakatiis, nilapitan niya ang telepono at hindi na nag-atubili. Tinawagan niya ang kapanalig na bakla - ex-senator. Hindin naman siya naghintay pa ng matagal. Inilahad nga niya ang kaganapan at pilit inuunawa kung ano ang nangyayari.

"I think, I have an idea about what is happening. You are forgetting something, iha" Kalmadong wika ng bakla matapos ilahad sa kaniya ang lahat. "Hindi ako sigurado ha, pero if we are to check my hypothesis, we'll need to deal with a lot ng sekswalidad. Lalo pa at iyan ang napili ni Ashley na paghihiganti sa iyo. We'll catch her soon, pati ang kasabwat niyang magkakalat sa pictures and video mo"

"Thank you so much po" Halos maluha nga si Natasha. "Sana nga po mahuli na natin paramatapos na ang lahat ng kaguluhang ito."

Naglakad-lakad naman at tahimik itong si ex-senator. Binuksan niya ang pintuan. "Huwag mo muna akong pasalamatan. Marami ka pang pagdaraanan and ngayon pa lang, hihingiin ko na ang kapatawaran mo dahil may hihilingin rin akong kapalit, kasama na rin ang pagsugo sa iyo sa ilang sa tingin ko ay makakatulong sa gagawin nating pagsupil kay Ashley." Seryoso ang tinig nito.

"Tara na, sa una mong pagdaraanan. Nothing new for you, pero kailangan talaga. Patawad."

Matagal-tagal rin ang biyahe. Nakatulog pa nga nang matagal itong dalagang guro bago siya ginising ni ex-senator. "Narito na tayo."

Pagtingin sa labas ng sasakyan ay nabanaagan ni Natasha sa labas ang isang bakurang nililigid ng napakataas na bakod. Bumusina ang nagmamaneho at maya-maya lamang ay bumukas ang tarangkahan. Namataan ng dalaga ang tila mansyon, swimming pool, at malawak na bakuran. Siguro ay kalahati ito ng bakuran nila sa sariling probinsya.

Inalalayan siya pababa at sinenyasang kumapit sa braso ni ex-senator. "Oo nga pala, macho nga pala siya sa ibang tao. di alam na shukla siya. ay witt" Bulong ni Natasha sa sarili habang puno ng panlalanding kumapit sa ex-senator. Napalingon naman sa dalaga ang bakla dahil naramdaman nito ang pagdikit ng braso niya sa boobs ng dalaga. Hindi na lamang niya ito sinaway, bagkus ay ginantihan ang panlalandi ng dalaga. Hinalikan nito sa labi ang bebot na guro.

Umppphhh.. hooo. Ikinagulat ni Tasha ang matinding halik na iginawad sa kaniya ng baklang ex-senator. Gayunpaman, ano pa nga ba ang makabibigla nang tunay sa kaniya. Nakipaglaban siya ng halikan dito. Lihim niyang sinilip ang mga goons nito at napansing nagsingisian ang mga ito at may mga napahawak pa sa ari. Kung tama ang hinala niya, nagdadala ng babae ang ex-senator dito at baka nakakatikim ang mga ito.

Tama ang hinala niya. "Hep hep, akin lang ito mga tukmol!" Pasigaw pero pabiro rin anmang hayag ng ex-senator. Pinalo pa nito ang puwet ni Natasha at pinisil. "Walang sasaling rito kundi may pupulutin sa kung saan lang. Maliwanag?!" At inakay na ng bakla ang bisita papasok sa bahay. Maluwang, malaki, mansyon ang safe house na ito. Diretso sila sa kuwarto. "Dito ba tayo magbabanatan, ohh I am so wet na" Nang-aakit na biro ni Natasha sa bakla.

"Heh! tigil-tigilan mo nga ako at kanina ko pa gustong masuka" Itinulak pa nito ang dalaga sa kama. Umarte naman si Natasha na naisalya siya bagama't napakahinan mana ng tulak sa kaniya. "Ahhh, please be gentle naman. Brusko ka pala ex." Nang-aakit pa rin at kumagat pa sa labi habang nahiga sa kama. "Brrrr... tigilan mo ako iha, giniginaw ako sa pinaggagagawa mo"

"Dinala kita rito upang maipakilala sa mga tauhan ko. Babantayan ka nila kapag nagsimula na ang pasukan. Of course, malamang na may magawa pang kalokohan sa iyo si Ashley. Pero at the same time, iniimbestigahan na namin at tinetrace kung saan ang kasabwat na magrerelease daw ng files ukol sa iyo." Pinandilatan pa siya ng mata ng lalaki. Loko kasi itong si Natasha, akmang naghuhubad na ng suot! Inaakit talaga ang hitad na ex-senator.

"Matakot ka nga sa ginagawa mo iha naku brrrr" Natawa si Natasha sa reaksyon ng bakla. Kampante siya rito. Tila sila magkaibigan talaga. "Sabi mo, may kapalit din at tila napakalaki dahil may paghingi ka pa ng kapatawaran kamo. Ano ba iyon?" Tanong niya rito. "Wala. Saka na natin pag-usapan iyan kapag natuloy na ang pagbitag natin diyan sa dati mong kaibigan na iyan. May picture ka ba ni Ashley? Kailangan alam rin namin ang hitsura niya"

"Ibibigay mo ba akong premyo sa goons mo?" Hindi mapalagay si Natasha sa nakabitin na katanungan sa kung ano kaya ang kapalit ng tulong na ito. Into the fire ba siya mula sa pan? Gusto niyang malaman.

"Bakit, may natipuhan ka ba sa boys ko? Landi mo ha" Pabirong sabi nito sa dalaga. "Of course... not. Hindi kita ihahain sa goons ko. I am thinking of something else. Something big. Something life-changing. And I hope you'd agree when I tell you what it is. Of course, you can say no by then. I won't force you."

Magpapasukan na nga bukas at magsisimula na muling magturo itong si Natasha. Ipinakilala na siya sa mga magmamanman sa kapaligiran niya habang ang plano ay magpatuloy siya sa normal na araw - habang susundin niya ang anumang iutos ni Ashley. Matutulog na muna siya ngayon at bukas, Lunes, simula na ng klase. Well, basically e pagpapakilala pa lamang naman ang mangyayari sa bawat klase - lalo pa at mga freshmen ang hawak niya ngayon.

Matutulog siya ngayon na ang hiling ay matapos na sana ang mga pangyayaring sumisira sa kaniya sa kaloob-looban. 

Bukas klase na. Ngayon, tulog muna.

No comments:

Post a Comment