Showing posts with label Pinoy Sex Stories. Show all posts
Showing posts with label Pinoy Sex Stories. Show all posts

Tagalog Sex Stories - "Teacher Natasha" Part 76"

Pinagbuksan siya ng tarangkahan pati ng pintuan. Nakatalikod na agad ang lalaking nagbukas at tumungo sa pintuan. Sinundan naman niya ang lalaki at paghakbang pa lamang papasok sa bahay ay nakita niya ang ilang pamilyar na mga tao. Naroon rin si Ashley, katabi ng isang lalaki. Halos ay nakakandong si Ashley sa lalaki habang hinahaplos-haplos naman nito ang legs ng seksing dalaga.

Napakunot ang noo ni Tasha, "What are you doing here?", anito sa dating kaibigan. Hindi niya inaasahan na sa "misyon" na ito na ibinigay ng dating kaibigan, na ngayon ay naninira sa buhay niya, ay susulpot ito. Sisiguruhin yata nito na hindi mabubulilyaso ang plano niya sa dalaga, kagaya ng ilang plano niya nitong nakaraan na hindi nagtagumpay.

Iniwan sandali ni Ashley ang lalaking kumakarinyo sa kaniya. Parang napansin pa ni Tasha na sinusunod ng lalaki ang dating kaibigan. "Paano? Ahh, malamang bayaran ang mga ito" Napagkuro niya sa isipan. Nilapitan siya at binulungan ni Ashley, "Are you ready for a great night and do what I will?" Pagkatapos siyang bulungan ay diretsong lumabas ito ng bahay. Tila narinig pa ng seksing guro ang pagbukas at pagsara ng tarangkahan, pati ang paglabas ng isang sasakyan. Iniwanan siya ni Ashley rito. Hindi niya alam ang susunod na mangyayari. Hindi niya kilala ang mga lalaki rito. Ang alam lamang niya ay mataas ang sekswal na tensyon na iniwanan ni Ashley rito. 

Dalawang lalaki ang ngayon ay nakatayo malapit kay Natasha. Kapwa mga walang suot malipat sa boxers. Matitipuno sila at pagiling-giling. Siguro ay mga macho dancers na binayaran ni Ashley. Nilapitan ng mga ito si Natasha at idinaiti ang nagtitigasang katawan, pati katigasan ng mga ari. Pinaghahaplos siya kung saan-saan. Napapikit si Natasha at lalo lamang niya nadama ang pangmamanyak sa kaniya. Ilang saglit pa ay narinig niya ang pagsara ng pintuan. 

Napagmulatan niya ng mata ang... "Teka, bakit.. Nasaan na sila?" Hindi niya namalayang iniwanan pala siya ng dalawang matipuinong macho dancer. Takang-taka siya at nahihiwagahan sa nagaganap. Ilang minuto rin siyang parang tangang naiwanan roon at kung saan-saans iya napapalingon sa pakiwari na biglang may susulpot na lalaki at yayariin din siya. "Ano ba ang kaibahan nito sa ibang mga pinagpadalhan mo sa akin, Ashley? Bakit ganito?" Hindi niya alam kung ano pa ang dapat asahan. 

Nagpasiya siyang maglakad at sumilip sa ilang pintuan at silid na nakita. Wala. Umuusok ang mga pagkain sa mesa. Walang tao. Nag-alisan. Ano nga ba ang sabi ni Ashley kanina?

"What would Ashley do?"

Paulit-ulit na nagbabalik sa isipan ni Natasha ang taong na iyan. Nagsimula niyang tanungin ang sarili ng ganiyan simula nang malamang si Ashley ang blackmailer na sumisira sa buhay niya. Pero.. bakit tinanong rin siya ni Ashley kanina?

Hindi na siya nakatiis, nilapitan niya ang telepono at hindi na nag-atubili. Tinawagan niya ang kapanalig na bakla - ex-senator. Hindin naman siya naghintay pa ng matagal. Inilahad nga niya ang kaganapan at pilit inuunawa kung ano ang nangyayari.

"I think, I have an idea about what is happening. You are forgetting something, iha" Kalmadong wika ng bakla matapos ilahad sa kaniya ang lahat. "Hindi ako sigurado ha, pero if we are to check my hypothesis, we'll need to deal with a lot ng sekswalidad. Lalo pa at iyan ang napili ni Ashley na paghihiganti sa iyo. We'll catch her soon, pati ang kasabwat niyang magkakalat sa pictures and video mo"

"Thank you so much po" Halos maluha nga si Natasha. "Sana nga po mahuli na natin paramatapos na ang lahat ng kaguluhang ito."

Naglakad-lakad naman at tahimik itong si ex-senator. Binuksan niya ang pintuan. "Huwag mo muna akong pasalamatan. Marami ka pang pagdaraanan and ngayon pa lang, hihingiin ko na ang kapatawaran mo dahil may hihilingin rin akong kapalit, kasama na rin ang pagsugo sa iyo sa ilang sa tingin ko ay makakatulong sa gagawin nating pagsupil kay Ashley." Seryoso ang tinig nito.

"Tara na, sa una mong pagdaraanan. Nothing new for you, pero kailangan talaga. Patawad."

Matagal-tagal rin ang biyahe. Nakatulog pa nga nang matagal itong dalagang guro bago siya ginising ni ex-senator. "Narito na tayo."

Pagtingin sa labas ng sasakyan ay nabanaagan ni Natasha sa labas ang isang bakurang nililigid ng napakataas na bakod. Bumusina ang nagmamaneho at maya-maya lamang ay bumukas ang tarangkahan. Namataan ng dalaga ang tila mansyon, swimming pool, at malawak na bakuran. Siguro ay kalahati ito ng bakuran nila sa sariling probinsya.

Inalalayan siya pababa at sinenyasang kumapit sa braso ni ex-senator. "Oo nga pala, macho nga pala siya sa ibang tao. di alam na shukla siya. ay witt" Bulong ni Natasha sa sarili habang puno ng panlalanding kumapit sa ex-senator. Napalingon naman sa dalaga ang bakla dahil naramdaman nito ang pagdikit ng braso niya sa boobs ng dalaga. Hindi na lamang niya ito sinaway, bagkus ay ginantihan ang panlalandi ng dalaga. Hinalikan nito sa labi ang bebot na guro.

Umppphhh.. hooo. Ikinagulat ni Tasha ang matinding halik na iginawad sa kaniya ng baklang ex-senator. Gayunpaman, ano pa nga ba ang makabibigla nang tunay sa kaniya. Nakipaglaban siya ng halikan dito. Lihim niyang sinilip ang mga goons nito at napansing nagsingisian ang mga ito at may mga napahawak pa sa ari. Kung tama ang hinala niya, nagdadala ng babae ang ex-senator dito at baka nakakatikim ang mga ito.

Tama ang hinala niya. "Hep hep, akin lang ito mga tukmol!" Pasigaw pero pabiro rin anmang hayag ng ex-senator. Pinalo pa nito ang puwet ni Natasha at pinisil. "Walang sasaling rito kundi may pupulutin sa kung saan lang. Maliwanag?!" At inakay na ng bakla ang bisita papasok sa bahay. Maluwang, malaki, mansyon ang safe house na ito. Diretso sila sa kuwarto. "Dito ba tayo magbabanatan, ohh I am so wet na" Nang-aakit na biro ni Natasha sa bakla.

"Heh! tigil-tigilan mo nga ako at kanina ko pa gustong masuka" Itinulak pa nito ang dalaga sa kama. Umarte naman si Natasha na naisalya siya bagama't napakahinan mana ng tulak sa kaniya. "Ahhh, please be gentle naman. Brusko ka pala ex." Nang-aakit pa rin at kumagat pa sa labi habang nahiga sa kama. "Brrrr... tigilan mo ako iha, giniginaw ako sa pinaggagagawa mo"

"Dinala kita rito upang maipakilala sa mga tauhan ko. Babantayan ka nila kapag nagsimula na ang pasukan. Of course, malamang na may magawa pang kalokohan sa iyo si Ashley. Pero at the same time, iniimbestigahan na namin at tinetrace kung saan ang kasabwat na magrerelease daw ng files ukol sa iyo." Pinandilatan pa siya ng mata ng lalaki. Loko kasi itong si Natasha, akmang naghuhubad na ng suot! Inaakit talaga ang hitad na ex-senator.

"Matakot ka nga sa ginagawa mo iha naku brrrr" Natawa si Natasha sa reaksyon ng bakla. Kampante siya rito. Tila sila magkaibigan talaga. "Sabi mo, may kapalit din at tila napakalaki dahil may paghingi ka pa ng kapatawaran kamo. Ano ba iyon?" Tanong niya rito. "Wala. Saka na natin pag-usapan iyan kapag natuloy na ang pagbitag natin diyan sa dati mong kaibigan na iyan. May picture ka ba ni Ashley? Kailangan alam rin namin ang hitsura niya"

"Ibibigay mo ba akong premyo sa goons mo?" Hindi mapalagay si Natasha sa nakabitin na katanungan sa kung ano kaya ang kapalit ng tulong na ito. Into the fire ba siya mula sa pan? Gusto niyang malaman.

"Bakit, may natipuhan ka ba sa boys ko? Landi mo ha" Pabirong sabi nito sa dalaga. "Of course... not. Hindi kita ihahain sa goons ko. I am thinking of something else. Something big. Something life-changing. And I hope you'd agree when I tell you what it is. Of course, you can say no by then. I won't force you."

Magpapasukan na nga bukas at magsisimula na muling magturo itong si Natasha. Ipinakilala na siya sa mga magmamanman sa kapaligiran niya habang ang plano ay magpatuloy siya sa normal na araw - habang susundin niya ang anumang iutos ni Ashley. Matutulog na muna siya ngayon at bukas, Lunes, simula na ng klase. Well, basically e pagpapakilala pa lamang naman ang mangyayari sa bawat klase - lalo pa at mga freshmen ang hawak niya ngayon.

Matutulog siya ngayon na ang hiling ay matapos na sana ang mga pangyayaring sumisira sa kaniya sa kaloob-looban. 

Bukas klase na. Ngayon, tulog muna.

Tagalog Sex Stories - "Teacher Natasha" Part 74"

Ilang linggo rin ang lumipas. Sa loob ng panahong iyon ay nagpapalitan ng kani-kaniyang mga taktika si Natasha at si Ashley. Labas-masok pa rin si Ashley sa bahay ni Natasha samantalang sinigurado naman ng dalagang guro na hindi makapaglalagay ng hidden cameras ang bespren-turned-enemy niya. 

Nito lang nakaraang linggo ay may natanggal siyang limang mini-cameras. Pagdating ni Ashley ay sinampal siya nito. Sa kabiglaan ay natulala si Natasha at bago pa man siya nakapagsalita ay naramdaman na lamang niyang inapuhap ni Ashley ang kaniyang hiyas. Mariing hinahaplos-haplos hanggang sa mamasa tapos ay bibitawan. Nang makabawi at aalma sana si Natasha ay sinibasib siya nito ng halik habang naglalaro naman ang mga kamay sa dibdib ng nahuhubdang biktima. Maya-maya ay naglalaro na naman ang kamay ni Ashley sa naglalawa na niyang hiyas. At muli, binitawan siya nito.

Inilapag nito ang dalang mga gamit. "Ano'ng niluto mong ulam natin?" Kaswal na saad nito na tila ba walang nagaganap na mainit na tagpo. Patuloy nitong pinaglalaruan ang damdamin (pati sekswal na damdamin) ni Natasha. Hindi pa naman siya nito ipinaing muli as kung sino pero sinabihan siya na kung hindi na niya makayanan ang tawag ng kamunduhan ay puntahan ang address sa card na ipinaskil nito sa may pintuan. Todo ang tiis ni tasha dahil pinagbawalan din siyang magsariling sikap. Kapag nahuli siya sa tagong camera ni Ashley ay mangyayari ang matagal na niyang nilalabanan. Kaya nga hinahanap lahat ni tasha ang mga spy camera. Dapatm, aniya sa sarili, ang sariling camera lamang niya ang maiwan sa bahay niya.

Ilang beses na rin niyang kinausap ang baklang dating senador, sa pagitan ng mga klase niya, para pagplanuhan ang pagtrap kay Ashley.

"Unngggghhh" Napaungol si Natasha sa naramdamang pagdaan ng umuugong pang vibrator sa labi ng kaniyang basang hiyas. Napatulala siya habang nag-iisip at hindi namalayang pinaghahain na pala siya ni MyMaster (Ashley). Dahil doon ay pinarurusahan na naman siya nito sa pamamagitan ng pagbitin sa kaniya. Ewan rin ba ni Natasha pero hindi siya nasasanay na mabitin talaga. Dapat nasanay na siya dahil mahigit dalawang linggo nang nangyayari iyon. Pero sa tuwing mapapinit siya (na sadyang mabilis) ni Ashley ay umaasa siyang maabot ang rurok ng kaligayang ilang linggo na ring hindi ipinatitikim sa kaniya. Minsan nga ay naiisip niyang sana may planong pagpainan sa kaniya ang blackmailer niyang ex-bestfriend para naman makaalpas ang libog na ito.

Kanina pa pala natigil ang ginagawang pagpasada ni Ashley ng vibrator sa hiyas niya. Hiyang-hiya si tasha na hinango ang sarili mula sa pagkakabukaka doon sa sofa para naman maghain na ng hapunan nila.

Wala silang imikan. Matawa-tawa si Ashley dahil pulang-pula sa hiya (at pagkabitin) itong si Natasha. Ganoon hanggang sa magkatulugan na.

Mahigit isang oras ring nakahiga si Natasha bago nakatulog. Iniisip niya kung panahon na ba para sa plano niya. Kabisado na ba niya ang galaw ni Ashley para ma-trap gaya ng nais mangyari? Nakatulog siya habang nasa malalim na pag-iisip... at habang patuloy siyang tinutuya ni Ashley na maya't-maya ang paglalakbay ng mga kamay sa buong katawan ng dalaga. Ginawa pa nitong panggising ang vibrator minsan sa kaniya na magigising nal amang siyang nakasalpak ito doon at biglang magwawala. Kahapon naman ay panipit sa damit ang idinikit nito na lalong nagpapula sa korona ngdibdib niya.


Ngayong gabi niya dapat isasagawa ang plano nila ni ex-senator pero hindi natuloy dahil sumabay ang biglang paghirit ni Ashley na kailangan daw mag-enjoy ni Natasha bago matapos ang sem tutal ay departmental exams na lang nag iaadminister. Pinapapunta siya nito sa isang lugar sa Rizal. Heto nga ngayong magdidilim na, kagaya ng utos, ay nakasakay siya sa patok na jeep. Maingay. Naiilang lalo si Natasha dahil kanina pa siya napapagitnaan ng driver at ng kundoktor/barker nito. Ganoon kasi ang istilo ng mga patok jeep. Kapag babaeng may hitsura ay sa harapan ng jeep nila pinapasakay at tinatanggihang pasakayin kapag lalaki o may edad na babae. "Doon ho sa loob", Narinig niyang pabulyaw na sinabi nitong kunduktor sa manang kanina, habang nang siya ay lumapit e nagkukumahog pa itong pagbuksan siya. 

Maswerte na rin dahil dalawa lang ang mangmamanyak sa kaniya dito sa harap. Kapag sa loob, tiyak na higit pa. Kung nasubukan mo nang sumakay sa patok na jeep, alam mong kapag ganitong padilim ay nakakahilo ang ilaw doon at maingay ang tugtog, kasabay ng tila pagsasayaw ng jeep sa kalsada kahit siksikan ang tao sa loob. Naranasan na niya noong college pa siya na minamanyak na siya ng kaharap at katabi niya, hinihipuan, pero walang nakakapansin. Dahil na rin sa layo ng biyahe, maramin natutulog.

Naramdaman muli niya ang kanina pang pananadya ng driver na masanggi ang nakalitaw niyang legs. Kita rin niya sa gilid ng mga mata niya ang pamimilog at panlalaki ng mata nito. Malaway-laway naman ang kundoktor na kanina pa napapatitig sa nakalitaw na cleavage ni Natasha. Nagkandamali-mali pa ito ng sukli kanina sa isang pasahero nang mabundol nito ang boobs ng dalaga dahil nagharapan sila. Lingid sa kaalaman niya ay sinadya ni Natasha na mapaharap siya nang eksaktong nag-aabot ito ng sukli. Ramdam na ramdam ng binata ang ,ambot at laki ng boobs na nakikita niya ngayong maputi at tila kaylinis, kaykinis.

Samantala, kumambyo muli ang manong driver. Humagod ang likod ng kamay nito sa halos kabuuhan ng hita ni Natasha. Naeexcite ang dalagang guro. Paanong hindi e ilang linggo rin siyang seks-deprived. Iyong mga ganoong pangmamanyak ay tila ba naghahatid sa kaniya ng kiliti na higit pa sa kiliting nagigising sa kaniya ni Ashley sa tuwing parurusahan siya nito. Gayunpaman, pinigilan ni Natasha na magpahalata. Hindi dapat malaman ng mga ito sa kung ano ang nararamdaman ni Natasha ngayon. Pero alam niyang matutuwa ang mga ito kapag nakikita nilang tila naiilang ang babaeng biktima nila sa pangmamanyak sa patok. Kaya naman nagkunwa siyang paiwas-iwas at naiilang. Hindi nga siya nagkamali dahil nagkatitigan at nagngisian ang dalawang lalaki an tila ba sinasabing, "AYOS PRE!"

Nagkakatraffic build up dahil sa ilang madadaanang malls. Punung-puno na rin ang jeep. May mga nakasabit pa nga sa estribo. Patuloy pa rin sa pakikipaglaro ng kunwarian si Natasha sa dalawang lalaki. Pero sa loob-loob, kaunti na lamang ay sasabog na siya. Kapag siguro nangahas ang isa man sa mga ito na dambahin siya, hawakan sa kung saan, romansahin then and there ay bibigay na siya. 

Hindi nangyari iyon. Kuntento na yata sa "simpleng" pangmamanyak ang dalawa. Medyo nanghinayang si Natasha doon, pero tama lang naman. Ang daming pasahero. Ano na lang ang iskandalong aabutin niya kapag ganoon nga ang ginawa at nangyari sa kaniya doon.

Nakalampas na rin sila sa mga malls. Nag-u-turn ang jeep at heto diretso na ang takbo. Madilim na talaga sa labas. Kahit pa siguro lantaran na siyang haplusin sa legs, o simulang laruin down there, hindi na mapapansin ng ibang mga pasahero. Sumimple siyang lumingong sa dalawang lalaki. Nakatutok sa kaniya ang kunduktor, na tila kinakabisa ang bawat balahibo, kurbada, buhok, nunal, o ano pa man. Tuwing makakahinto naman ay talagang todo manyak itong si manong drayber, well hindi pa makatodo talaga sa level na napagdaanan na ni Natasha. Pero nandyang nagkukunwaring tumitingin sa loob ng jeep para papwestuhin ang mga pasahero nang maayos, pero sumisimpleng umaamoy sa may buhok at leegan niya, kasabay ng pagdikit ng balikat nito sa balikat ng dalaga, at minsan sa dibdib... at ang pagdiin ng kamay nito sa may beywang ng dalaga.

Nakakarami na si manong drayber. Mas nakakarami naman itong hindi nagmamaneho. Libre itong nakakalanghap ng mabangong amoy dalaga at mas magaling sumimple ng pangmamanyak. Hindi lamang nito alam na puwede nitong gawin ang kahit na ano sa babaeng katabi ngayon. Kung sana, sinunggaban niya ang babae, hinalikan, nilaplap, nilamas, hinaplos, lahat... all the way... pwede anamn sana basta ba hindi mapapansin ng ibang pasahero. Kung matapang nga ang mag ito, papayag siyang magpatake home na ngayon dahil sa nararamdamang libog e. Pero hindi, tutuloy na lamang siya sa lugar na iniutos ni Ashley dahil mukhang hanggang ganito lamang ang trip ng manong drayber at kunduktor nito. Tiyak na magbabate na lamang o magrerenta ng bayaran, kung hindi man iraraos sa mga syota o asawa nila.

"Kuya sa tabi lang" Humabol pa ng pagdaiti at paghaplos ng likod ng kamay ang driver habang sinadya naman ng kunduktor na magkabanggan sila ni Natasha para tumama sa kanya ang dibdib nito at halos mahalikan.

"Well, sayang kasi mahina ang loob niyo." Pilyang bulong niya sa sumalubong na hangin habang lumilinga-linga apra hanapin ang tinutukoy na lugar sa tarheta ni Ashley/MyMaster. Talaga ngang nilukuban siya ng libog at muntik na niyang makalimutang sawayin ang sarili kung hindi nga lamang siya edukada at may class.

Madilim na madilim na ang paligid, hindi lamang isang oras ang biyahe na iyon. Looking at the place, at sa nakitang mga klase ng nadaanang tao, hindi yata siya naaakma dahil ang suot niyang purple mini-skirt at loose na hanging top e takaw-gahasa sa kadilimang ito. 

Tagalog Sex Stories - "Gusali" Part 42" "The End"

Part 47 La Azotea

Ang pangako ni Tricia ay batid ngunit ito'y walang katiyakan kung kailan, hindi ko alam kung kapag ba mayroong pagkakataon anumang oras o di kaya nama'y sa kanilang pagbabalik matapos sa Pilipinas silang mag-asawa ay lumisan. Sa haba ng gabi at igting ng aming inuman, isa lang talaga ang pakay ko at laman ng aking isipan.

Isa na siguro sa pinaka-mahirap na sitwasyon ang aking kinalagyan noong gabing iyon. Ang babaeng nais ko'y guwardyado-sarado ng kanyang asawa, ang asawa ko nama'y naroon lang sa aking tabi kasama pa ang kabit kong si Alex at ang "ex" kong si Carina. Tiyaga ang pinairal ko noon, tiyaga na maghintay at mag-antabay kasama na rin ang pagmamasid sa mga taong alam kong nagmamasid din sa aking mga kilos.

"babe, okay lang ba kami ni Carina mamaya?"
 bulong sa akin ni misis sa kalagitnaan ng aming tagayan.

"mamayang ano??"
 pagtataka ko.

"mamaya, kami ni Carina...sa room natin..hihi!"
 malanding tugon ng aking asawa.

"hahaha!" bigla akong napatawa ng malakas at ang aming mga kainuman ay napatingin din sa aming mag-asawa.

"seryoso Bogs..." bulong muli ni Angel sa akin.

"oo nga, alam ko...pero paano?" sabay nguso ko kay Alex na nasa tabi naman ni Carina.

Alam kong balak maranasang muli ni Angel ang makatikim ng babae, alam kong nais niyang mahagkan muli ang nakaraan naming gawi ng dalagang kaibigan namin. Subalit may isang hadlang, paano si Alex na kanyang kasamahan. Batid namin na si Alex ay "baguhan" sa amin, nasabi nga ni misis noon, na hindi si Alex ang nakatakdang pumalit sa pwestong lilisanin ni Carina. 

"oo nga e, help me babe...gusto ko si Carina tonight...sige, pipilitin ko din siya para makasali ka sa amin..." 
panunuhol pa ng aking asawa.

Kahit pasimple ay magaling ding dumiskarte itong asawa ko, hindi mo namamalayan e ipinasa na pala niya sa iyo ang bola ng problema. Ako na ngayon ang bahalang gumawa ng paraan upang mailayo ko si Alex sa kanila upang ang dalagang si Carina ay kanyang matikman. Maganda naman ang alok ng asawa ko, tatluhang pagtatalik ang magiging gatimpala kung sakali. Pero hindi iyon ang nais ko, ang balak ko'y si Tricia lang talaga noong gabing iyon. Subalit dahil sa plano ni misis, malamang kapag kami na ni Alex ang magkasama e hindi malayong mauwi na rin ito sa kantutan at maiwan na lang si Tricia sa kawalan.

Mga isang oras din ang pinalipas ko, isang oras ang hinintay namin upang maubos ang isang litro ng alak. Halos tinamaan na rin kami ng kalasingan, lalo na ang pinsan ng asawa ko na si Edong ay halos tumulo na ang laway sa pagtulog sa tabi ng kanyang misis na si Tricia.

"naku Angel, pagpasensyahan nyo na itong mister ko ha, ang yabang sa umpisa e eto naman at bangenge na hihi!"
 patutsada pa ni Tricia.

"ay ayos lang yan Tricia, mabuti pa e ihatid mo na sa kabila...Bogs babe, pakitulungan mo na nga si Tricia na ihatid si Edong please..."
 wika ni Angel.

"...bumalik ka Tricia ha? may alak pa dito e..."
 pahabol pa ni misis.

Mabilis akong tumayo sa aking kinauupuan, ang tama ko mula sa alak ay kaagad na natakpan ng pananabik. Ihahatid ko si Edong, lasing si Edong. Kasama si Tricia, at masosolo ko si Tricia nang ilang sandali, at sa sandaling iyon ay masisiguro ko na kung ano nga ba ang plano niya. Ganoon kasimple.

"naku Bogs pasensya na talaga ha...nakakahiya si Edong.." 
bulong ni Tricia sa akin habang binubuksan nito ang kanilang pintuan.

"ah wala ito, sanay na ako sa ganito kapag may inuman ang barkada" 
palusot ko nalang kahit na halos magka-luslos ako sa pag-alalay sa damulag na si Edong.

"hihi! ang bait mo talaga Bogs!" nakangiting wika ni Tricia.

Siguradong malalim pa sa balon ang tulog nitong asawa ni Tricia, sa pagpasok kasi namin sa silid nila'y hindi ko sinasadyang mai-untog ang ulo niya sa hamba ng pintuan at hindi naman siya nagising man lang. Sakto, wala nang sagabal sa mga plano ko. Matapos kong mailapag si Edong sa kama nila, ilang sandali akong nanatiling nakatayo. Inantabayanan ko ang maaaring sabihin ni Tricia sa akin, hinintay kong siya na mismo ang humiling nang kung ano mang kaya kong sa kanya ay ihatid.

"uhm, so..." bulong ko nang hindi na ako makatiis.

"uhm, salamat ulit Bogs..."
 matipid niyang sagot.

"ah hindi ka na ba babalik sa kabila? madami pa yung alak e"
 patuloy ko.

"eh, hindi na siguro Bogs...medyo may tama na rin yata ako e" 
sagot ni Tricia.

Gaya dati, kapwa naghintayan at nagpakiramdaman kami ni Tricia. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi ko na ito pinahintulutang lumagpas pa. Humakbang ako palabas ng kanilang silid, alam kong kasunod ko si Tricia at ang akala niya ay aalis na nga talaga ako. Nang marinig kong marahan niyang isinarado ang pintuan ng kanilang silid ay kaagad ko siyang nilingon. Hindi na ako nagpigil pa, sinamantala ko na ang maiksing panahon. Hinalikan ko si Tricia.

"uhmp!" gulat ng mga labi niya.

Kaagad naglapat ang aming mga labi, dito'y napatunayan kong hindi lamang ako ang may pananabik. Maging si Tricia ay nilabanan ang aking mga dilang kumakalikaw na sa kanyang munting bibig. Kasama ang amoy ng alak, muli kong nahagkan ang sariwa niyang hininga. Kaylambot talaga ng mga labi niya, ang sarap, at talaga namang nakakalibog ang dating.

"uhmmm..uhmmm..uhmmm..." munting ungol ni Tricia.

Mabilis kong pinagapang ang aking isang kamay, habang hawak ko ng isa ang kanyang makinis na pisngi ang isa nama'y bumaba na sa kanyang likuran. Pinagapang ko ang aking palad sa kanyang tagiliran, doon sa kurabada niya pababa ng kanyang balakang. Hindi nagtagal ay narating ko ang kanyang matambok na puwitan, hindi siya tumutol, noong una'y para niya akong pinigilan at inilapat sa kamay ko ang isa rin niyang kamay subalit nang pisilin ko na ang tumbong niya ay tuluyan na siyang nagpa-ubaya.

"Bogs...uhmmmm...not here...huwag dito..." bulong niya sa akin.

Tumigil kami sa aming nasimulang halikan, tinitigan kong mabuti si Tricia, siniguro kong ito na nga talaga ang hinihintay kong pangako niya. Lumapit pa siya sa akin, ngayon ay magkayakap na kaming dalawa habang nakatayo pa rin doon sa kanilang sala.

"saan? saan pwede?" tanong ko kaagad sa kanya.

"kilala ko si Edong, kapag nalalasing yan, mantika man matulog e babangon yan para umihi...hindi pwede dito Bogs, mahuhuli tayo" paliwanag ni Tricia sa akin.

Nagsisimula na sanang tumigas ang titi ko noong mga sandaling iyon, pero unti-unti na naman itong nanlambot dala ng mga balakid na kailangan naming harapin. Alam kong wala talaga akong sapat na panahon, ihahatid ko lang si Edong at si Tricia, ito ang pagkakaalam ng aking asawa. Gustuhin ko mang makaraos, parang hindi ko rin ito kaya, hindi ko matitiis na ako lang ang makakaraos at ang aking makakapareha'y sasakit ang puson.

"...bumalik ka na muna Bogs sa kabila, baka kung ano pang isipin ni Angel...tapos mag-isip ka kung saan tayo okay?" paniniguro ni Tricia sa akin.

"sige sige, babalik ako...hintayin mo ako Tricia...promise ha?" 
sagot ko pa.

"oo promise Bogs...hihi!" pilyang sagot sa akin ni Tricia at kasabay nito ang pagdakma niya sa aking alaga.

Hinalikan kong muli ang asawa ni Edong bago ako tuluyang lumabas sa unit na inuupahan nila. Bumalik ako sa inuman kung saan naroon sina misis at Carina, pati na rin si Alex na sigurado akong lasing na. Panandalian ko munang isinantabi ang aking kaligayahan para kay Tricia noong mga sandaling iyon, muli akong humarap sa aking asawa at mga kasama niya.

"oh nasaan si Tricia?" bungad sa akin ng aking maybahay.

"eh, hihiga na daw muna, medyo nahihilo na rin yata" tugon ko naman.

"ah ganun ba...so uhm, Bogs, ikaw na muna bahala dito kay Alex?" malibog na pahayag ni misis.

"ha?? paano?" sagot ko naman kaagad.

Muling nalukot ang aking isipan noon, hindi ko alam kung pabor ba sa akin ang mga pagkakataon. Gusto nang magsolo nila misis at Carina sa loob ng aming silid subalit para sa kanila si Alex ay isang balakid. Kahit paano'y protektado pa rin ni misis ang imahe niya sa kasamahang si Alex, kaya hindi ganoon kadali upang ipaalam kaagad ang kakaiba niyang ginagawa. Sa kabilang banda naman, tila maganda ngang magsimula na sila Carina at Angel sapagka't si Alex na lamang ang iisipin kong sagabal para naman din sa plano namin ni Tricia na alam kong naghihintay na sa kabila.

"sige...sige...pumasok na kayo. mukhang lasing na lasing naman na itong batang ito e. i-lock nyo na lang muna yung room natin, bibili na muna ako ng kape sa ibaba para mamaya e may lakas ako hehe!" suhestyon ko nalang sa dalawa.

"hihi! kuya Bogs ha! si ate Angel lang ang pinayagan ko hihi! bakit nami-miss mo na ba ako?" malanding sabat ni Carina.

Ang huli kong nakita bago ako lumabas ng aming unit ay naghahalikan na ang aking asawa't si Carina. Mabilis silang pumasok sa aming silid upang isagawa na ang kalibugan sa pagitan nila. Naiwan si Alex sa sofa at naghihilik na, bahala na siya, basta ako'y kay Tricia na muna.

"tara, labas ka na" bulong ko sa telepono nang tawagan ko ang asawa ni Edong.

"saan tayo?" 
tanong naman niya.

May kaunting pamimilit, may kaunting pwersa. Subalit bukal naman sa loob niya ang sa akin ay sumama. Sinabihan ko siya na sumunod na lang sa roof top ng aming gusali, doon sa walang CCTV camera, doon sa wala malamang magiging abala. Ilang minuto akong naghintay, ilang sandali pa'y bumukas na rin ang pintuang kunektado sa hagdanan at sa aking kinaroroonan.

"wow Bogs, just wow. you never fail to impress me..." 
ito ang unang mga salita na binanggit ni Tricia sa aming muling pagkikita.

Hinawakan ko ang kamay ni Tricia, niyaya ko siya doon sa lugar kung saan mas maganda ang tanawin mula sa itaas. Habang sinisimsim ni Tricia ang sariwang hangin at pinagmamasdan ang magagandang tanawin, ako naman ay naroon sa kanyang likuran. Abala na ako sa paghimas sa malambot niyang katawan, halos magkayakap kami at ang titi ko'y nakatutok na sa matambok niyang puwitan.

"maganda ba?" tanong ko sa maganda kong kasama.

"oo Bogs, never ko pa naranasan ito..."
 tugon naman niya.

"so I think, mas maganda kung itutuloy na natin yung nasimulan kanina?"
 hirit ko na.

Humarap sa akin si Tricia, tinitigan niya ako, titig na may landi at halong kaba. Muling pinag-anib ng libog at tadhana ang aming mga labi, muli kaming nagpalitan ng laway at hininga. Kaagad kong dinakma ang malambot niyang puwit at nagpa-ubaya naman muli siya sa aking ginawa. Mas malakas ang naging ungol ni Tricia, ang mga halinghing niya ay itinodo na niya.

Saksi ang kalangitang puno ng bituin, kasabay pa nito ang pagdampi ng malamig na hangin sa aming mga pisngi, nang kami'y bumitiw sa aming halika'y naging hudyat na upang tuluyan na naming simulan ang masarap na bawal. Kapwa wala kaming kibo noong una, tanging mga kilos at galaw lang namin ang nagsasalita. At eto na nga, ang malambot niyang palad ay muli niyang inilapat sa aking harapan, dinakmang muli ni Tricia ang titi kong kanina pa sabik sa kanyang lagusan.

"pahawak ulit ha?" bulong pa niya sa akin habang ito'y kanyang kinakapa-kapa.

Pinisil-pisil ni Tricia ang aking pundya, tila ba tinatantsa niya kung ano ang laman nito. Ilang sandali pa'y lumuhod na sa aking harapan ang asawa ni Edong na maganda. Ibinaba ni Tricia ang aking zipper, tumingala muna siya sabay dukot sa loob upang ilabas na ang aking alaga. Ang kinis, ang lambot ng kanyang palad, ganito ang pakiramdam ng aking titi nang hawakan niya iyon. Marahan niyang sinalsal ang aking uten, kagat-labi pa siya habang nakatitig roon.

"hi buddy! hihi!" wika pa niya na tila nakikipag-usap sa aking matigas na alaga.

Binasa ni Tricia ng kanyang dila ang mga labi niya, ito ang simula upang isubo na niya ang matigas ko nang alaga na nasa harapan lamang niya. Ako'y napatingala, tumingin ako sa langit nang maramdaman ko na ang init ng kanyang bunganga. Ibang klase ngang talaga ang babaeng ito, iba pala talaga kapag sa ibang bansa namulat sa kamunduhan. Sinupsop at tsinupa na ni Tricia ang burat ko, patingin-tingin pa siya sa akin habang isinasagawa ito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng pagkakataon, pinahinto ko na siya upang ako naman ang magtrabaho.

"may I?" tanong ko naman sa kanya bilang paalam na huhubaran ko na siya.

"sure Bogs...sure" malandi niyang tugon.

Inililis ko ang suot niyang damit, ang munting liwanag mula sa mga tala ang nagsilbing ilaw upang masilayan ko ang maputi niyang kutis. Siya mismo ang nag-angat ng kanyang bra, hindi na niya ito hinubad pero sapat na upang akin itong makita. Katamtaman lang, bilugan, sa edad niya ay tayung-tayo pa ang mga suso niya. Kaagad kong sinalo ang isa, pagkatapos ay inilapit ko na din ang aking mukha sa isa upang dilaan ang utong niya.

"uhhhh...ohhhhhhhmmm" ungol nitong si Tricia.

Habang nilalaro ko ng aking dila ang utong ni Tricia, ang isang kamay ko naman ay ibinaba ko na. Sa suot niyang shorts ay hindi na ako nahirapan, sa pagdukot ko'y kaagad kong natagpuan ang kanyang bukana. May bulbol, hindi ko man ito diretsang nakita e sigurado akong kakaunti lamang iyon, siguro parang galing sa pag-aahit at tumutubo nang muli. Hinimas ko ang pisngi ng kanyang langit, sa gitna nito ay nadama ko ang bahagyang lagkit. Lalong lumalim ang paghinga ni Tricia, lalong humaba ang kanyang mga halinghing.

"ang bilis mo ha...hihi!" wika pa niya.

"patikim Tricia, gusto kong tikman ito" hiling ko na kainin ang puki niya.

Tumalikod si Tricia sa akin, doon sa pasimano inihawak niya ang kanyang kamay at saka pumwesto na parang aso. Ako na mismo ang naghubo sa suot niyang pang-ibaba, marahan na parang may surpresa.

"sorry ha, I forgot to shave...di ko naman kasi akalain na ngayon ka pala hihirit..." 
pahabol pa ni Tricia.

Muli akong pinabilib ni Tricia nang masilayan ko na ang puwitan niya. Ang kinis at ang puti rin nito, ang munting sinag ng dilim ay tila kumikinang sa umbok ng kanyang tumbong. Kaagad kong isinubsob ang mukha ko doon, hindi na ako nag-aksaya pa ng pagkakataon at paglabas ng dila ko'y kaagad nang natunton ang kanyang hiwa. Hinimod ko iyon, ninamnam ko ang kaunting katas na naroon.

"ooohhhh..oohhhh..Bogs...ooohhhh...shit...sarap naman niyan Bogs...oohhh" 
ungol muli ng aking kasama.

Maya-maya pa ay naramdaman na ng aking bunganga ang pamamasa, muling dumaloy ang kanyang dagta. Senyales na ito na handa na siya, handa na sa pagpasok ng aking sandata.

"pwede na ba Tricia?"
 tanong ko pa.

"sige na, sige na Bogs ipasok mo na" tugon ni Tricia.

Sa parehas na pwesto ay itinutok ko na ang aking matigas na alaga. Ikiniskis ko pa nga ang ulo ng titi ko sa kanyang bukana. Patalikod ay nakatingin pa rin si Tricia sa akin, tila ba pinagmamasdan ako kung paano ko siya papasukin. Marahan kong ibinaon ang burat ko sa kiki ni Tricia, mabilis ko itong naisagad dahil basa na talaga ang kanyang pagkababae.

"uhmmm...uhhhmmm...ohhhh" ungol naming dalawa.

Dog-style na patayo, ganito namin idinaos ang unang naming pagtatalik ni Tricia. Habang ako'y bumabayo ng dahan-dahan sa kanyang likuran, sinabayan ko na rin ng paglamas ng kanyang mga suso. Hindi ako mapakali kung ano ba ang aking uunahin, himas sa kanyang balakang, sa kurbada ng kanyang puwit, o di kaya nama'y sa kanyang tiyan.

"shit Bogs...ang sarappppp...I can feel your cock going in and out! uhhhmmm"
 wika pa niya.

Mga ilang minuto lang ang aming itinagal sa ganoong posisyon, siya na rin ang humiling na ibang pwesto naman ang aming gawin. Humarap na siya sa akin, sumandal siya doon sa mababang pader na humaharang upang walang malaglag sa ibaba. Hinawakan niya ang titi kong matigas at basang-basa ng kanyang dagta, sinalsal pa niya ito bago ako pinalapit at pinapasok muli sa kanyang lagusan.

"naka-dalawa na yata ako Bogs, ikaw naman..." wika pa niya.

Patayo at magkaharap ay muli kong pinasok ang hiyas ni Tricia, naging mas maayos pa ang pwesto namin nang isaklay niya ang makinis niyang binti sa aking hita. Nang makuha ko nang muli ang ritmo ay doon naman ako sa kanyang mukha, hinalikan kong muli si Tricia, pinaunlakan niya akong muli at inutusan pang supsupin kong muli ang mga dede niya.

"malapit na ako Tricia...malapit na..."
 bulong ko sa aking katalik.

"sige lang Bogs...ilabas mo ha? huwag sa loob..." bilin naman niya.

Mabilis kong hinugot ang aking titi mula sa kanyang puki, kaagad naman niyang sinalo ito ng kanyang palad at saka sinalsal habang sumisirit ang aking tamod. Tinitigan niya ako, pinagmasdan niya ako habang ang langit ay ninanamnam ko. Sa kalagitnaan ng aking rurok ay hinalikan akong muli ni Tricia, ang sarap talaga, ang lambot ng kanyang labi at bango ng hininga ay perpektong sangkap habang ako'y nilalabasan.

"that was nice Bogs...hihi!" wika ni Tricia habang kami'y nag-aayos na ng aming mga suot.

"yes indeed. salamat Tricia"
 sagot ko naman.

"so uhm...tara na?"
 patuloy niya.

"sige, baka hinahanap na nila ako" sagot ko naman.

Isang mahigpit na yakap at matamis na halik ang aming iniwan sa isa't isa, walang matibay na salita, pero sa tingin ko'y mauulit pa ito lalo pa't babalik naman din sila sa ating bansa.

Halos lantang gulay ako kinabukasan. Nagkaroon din kasi ako ng pagkakataong si Carina ay matikman noong gabing iyon matapos kong mahindot ang asawa ni Edong. Pinahintulutan ako ni misis na kantutin muli si Carina na ikinasiya naman din ng dalaga. Hindi ako nagpahalatang pagod dahil sa nauna naming pagtatalik ni Tricia, mahirap na, ibang klase yata itong si Carina.

Magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ko noong umalis na sila Edong at Tricia patungong Canada. Malungkot ako sapagka't lalayo siya, pero mas masaya naman ako dahil hindi pa man ay tinupad na niya ang kanyang pangako sa akin. Sa mga ngitian namin at titigan kapag may pagkakataon ay may pagkakaunawaan na may susunod pa. Hindi ito malabo, malapit ito sa posible para sa aming dalawa.

Masasabi ko sa puntong ito na isa na namang yugto, isang bahagi ng buhay ko na dapat nang itala sa libro. Ang regular na gawain namin noon ay unti-unting nagbago, ang mga babae sa buhay ko'y may mga naglaho. Ganunpaman, tama nga ang kasabihan, na kung may mawala man ay siguradong may kapalit.

Nagsimula sa hipag kong si Katherine na ngayon ay malapit nang manganak, sabik na rin ako sa isang pamangkin, pero mas sabik syempre sa hipag kong marikit. Sinundan naman ito ng kaibigan niyang si Carina, na walang-duda na minsan naging sentro ng buhay ko. Wala akong magagawa, hindi ko naman siya asawa. Masasabi kong mas madalas pa nga kaming magtalik noon kesa kay misis, pero ito na nga, tulad ni hipag, lalagay din siya sa tunay na kahulugan ng buhay. Nalimitahan man e hindi naman nawala, kung may tsansa ay aming pinagsasaluhan pa rin ang naumpisahan naming pagsasama. Patago pa rin kaming nagtatalik tulad dati noong hindi pa siya legal para kay misis.

Si Alex? Well, ang Huwebes ay para pa rin sa aking kabit. Aaminin ko na parang syota ko na rin siya, nag-aaway nga rin kami minsan at bilang parusa'y hindi niya ako pinatitikim ng ligaya. Nagkakaroon kasi ng pagkakataong medyo nararamdaman niya na nagkikita na ulit kami ni Carina, nagseselos ika nga.

Kung inyong tatanungin, kumusta naman ang aking asawang si Angel. Siguro hindi ko na muna ito sasagutin, hahayaan ko na lang na maglaro sa inyong mga isipan at imahinasyon kung ano ang kinahinatnan. Pero sisiguruhin ko sa inyo na hindi naman ako nalalayo sa normal na tao at asawa. May mga pagkakataong hinahanap niya, pero sa tibay ng aming pagsasama, ang tiwala ko sa kanya ay matatag at hindi natitinag.

Marami pa, siksik, liglig at umaapaw sabi nga nila. Ilang linggo na lang e darating na ulit sila Edong at Tricia, samakatuwid hindi pa hihinto dito ang aking mga kabanata. Siguradong magpapatuloy ang aking pakiki-apid, siguradong marami pang sasali. Ang pundasyon ay isa sa importanteng parte, ang mga palapag na patuloy na bibilangin. Ang mga bintana't pintuan na hindi ko isinasarado, kaya't labas-masok ang mga tao rito, ganito ang buhay ko, ganito katibay ang isang gusali.


Wakas.

Tagalog Sex Stories - "Gusali" Part 43"

Part 44 Motibo

Masasabi kong umangat na ng isa pang level ang seks-life namin ni Angel. Mas mainit, mas mapangahas, at mas kapana-panabik. Ganunpaman, hindi kami bumibitaw sa tunay na konsepto. Kung tutuusin nga e lugi pa nga si misis dahil ako pinahintulutan na niya dati pa na maka-tikim ng iba, subalit siya ang nagawa lang niya e ang makipagtalik sa ibang babae, si Regina, at ang salsalin lang ang masuwerteng binata na si Benjo.

Alam kong medyo "risky" ang ginawa naming set-up noon para sa binata, dahil tiyak na hindi lulubay itong si Benjo hangga't hindi niya nakukuha ang pagkababae ng aking asawa. Pero kampante naman ako, kahit na halos araw-araw kinukulit ng binata si misis sa text, ipinapakita pa nga niya ito sa akin. Palaging sinasabi ni Benjo sa asawa ko na mag-motel na daw sila, lagi na daw siyang may dalang condom, at madalas daw siyang naka-tambay sa ibaba ng gusali namin.

"naisip ko babe, parang hindi talaga titigil si Benjo...kung pagbibigyan ko naman siya sa BJ, malamang hindi makakapag-pigil yun..." kwento pa ni misis.

"hayaan mo lang muna, kasi sigurado kapag pinayagan mo na siyang matikman ka, hindi na rin titigil yan, nakaka-adik ka kaya" biro ko pa.

"hihi! bolero! ...si Regina nagtext nga din pala, pupunta siya dito next week, ano sama ka?" tanong pa sa akin ni misis.

"talaga? okay lang na maka-seks ko ulit siya?" 
tanong ko pa.

"hindi noh! ako nga di mo pinayagan kay Benjo e! manunuod ka lang hihi!"
 malanding tugon ng aking asawa.

"hahaha! hmmm...gusto mo lang yata maka-isa kay Benjo e..." biro ko naman.

"tse! ano ka ba...ikaw Bogs ha, kapag pumayag ako baka magsisi ka?" 
pananakot pa ng aking maybahay.

Tuwing napag-uusapan namin ang mga bagay na ito ay lagi na lang naming tinatawanan. Alam ko na kahit paano'y gusto na rin ni misis makatikim ng ibang putahe, subalit alam ko rin na hindi talaga masusukat ang katapatan ni Angel sa akin. Minsan nga nasabi ko na rin na payag na ako, pero dapat nandun ako at simpleng seks lang ang gagawin nila sa harapan ko. Pero tumanggi din si misis, ang siste kasi ay baka maging kumplikado, malamang mare-realize ni Benjo na hindi kami normal na mag-asawa pagdating sa pakikipagtalik. Mahirap na, baka maging laman pa kami ng social media.

"nga pala babe, tumawag kanina si Edong...gusto ka yatang makausap tungkol sa project nyo" wika ni Angel.

"ah ganun ba? nandyan ba sila sa kabila ngayon?" tanong ko pa.

"oo nandyan, sige na puntahan mo na muna at magliligpit na muna ako dito sa atin" ani misis.

Siguro akala ni misis e naiinis pa rin ako tuwing mapag-uusapan ang pinsan niya na dati ko naman talagang kinaiinisan. Pero iba na ngayon, pabor pa nga sa akin na maging kunektado kay Edong sapagka't alam kong kaakibat nito ay ang asawa niyang si Tricia na talaga namang isa na rin sa mga babaeng nakapagpapatigas ng titi ko.

"hi! oh hi! hi Tricia!"
 bati kong masaya pagbukas ng pintuan sa kabila.

Hindi ko inaasahang si Tricia mismo ang magbubukas sa akin ng pinto, madalas kasi na si Edong ang bumubungad dito. Sa pagkakasabi ni Angel, si Edong na pinsan niya ang naghahanap at gustong makipagkita sa akin. Kaya naman nabigla ako dahil isang magandang babae ang humarap kaagad sa akin. Ilang araw ko na rin yatang hindi nakita itong si Tricia, halos isang buwan na rin yata. Ang bilis pala ng araw, marahil abala lang talaga ako sa ibang bagay.

"hi Bogs! halika pasok ka"
 bati naman sa akin ni Tricia.

"uhm, si Edong nandyan ba? hinahanap daw niya ako kanina?"
 sabi ko pa.

"naku kaa-alis lang niya, may pinuntahan lang saglit"
 sagot niya sa akin.

"ay ganun ba...saan daw pupunta? iinom na naman?" 
biro ko pa.

Kibit-balikat lang si Tricia, malamang doon nga ang punta ng kanyang asawa.

"tawagan ko saglit, tara pasok kana muna" 
wika niya.

"ah huwag na, mamaya na lang siguro, hihintayin ko na lang...nandito lang ako sa kabila" tugon ko naman.

"uhm ikaw?...bakit daw ba gusto ka niya makausap?" tanong ni Tricia.

"ah e, tungkol yata sa project, sa apartment..." sagot ko sabay pakita ko pa sa bitbit kong laptop.

"ay nagawa mo na??" nakangiting sabi ni Tricia na parang nasabik sa aking nabanggit.

"meron na akong concepts, bale mamimili na lang siya, or kayo, kung ano ang final" paliwanag ko.

"...alam mo, pumasok kana muna talaga dito...halika, gusto kong makita yan, isa rin ako sa magde-decide dyan hihi!" pagpupumilit ni Tricia.

Sa totoo lang ay ayaw ko talagang pumasok noon, doon sa loob ng unit sa kabila lalo pa't wala si Edong at alam kong naroon lang din si misis sa amin katabi ng unit nila. Mahirap na, baka kung ano pa ang isipin ng asawa ko lalo pa't ganito ang kanyang makikita. Tulad ng dati, malaya kasing manamit si Tricia kapag wala silang lakad na mag-asawa. Maiksing shorts na kitang-kita talaga ang makinis niyang mga hita at puting damit na hapit na hapit din sa seksing katawan niya. Sa pintuan pa nga lang e iniwasan ko na itong titigan, gaya rin kasi ng dati, wala na naman siyang suot na bra at ang utong niya ay bumabakat pa.

"...uy pasensya na ha, medyo magulo pa rin dito sa amin..medyo busy pa kasi kami kaya di pa nakakaayos dito...do you wan't anything? I mean, drinks?" wikang muli ni Tricia.

"ah okay lang, glass of water will do" sagot ko naman.

Naiwan akong nakaupo sa sofa doon sa may sala at si Tricia nama'y tumungo saglit sa may kusina upang ikuha ako ng maiinom na tubig. Hindi naman talaga ako nauuhaw, gusto ko lang talagang sipatin ang kanyang puwitan pagtalikod niya papuntang kusina. Hindi naman ako nabigo, kahit na sana kanina'y ayaw kong manatili dahil nga baka pumunta rin doon si misis, medyo ginanahan na din ako sa aking nasilayan. Pinatigas ng makinis at bilugang hita ni Tricia ang titi ko, maging ang tumbong niya na parang umiindayog sa paglakad ay nagpaganang muli sa imahinasyon ko.

"here you go..."
 at ibinaba ni Tricia ang isang baso ng tubig sa maliit na mesa.

Sa kanyang pagyuko ay kaagad kong sinilip ang anumang siwang sa kanyang leeg, ngunit dahil fitted ang kanyang damit ay wala akong nasilip kahit maliit na bahagi lang ng kanyang dibdib. Binuksan ko ang aking laptop at ilang saglit pa'y sinimulan ko nang ipakita ang mga nagawa kong drawings para sa kanila.

"wow! ang ganda naman! ang galing mo pala Bogs! baka mahal naman magastos namin dyan? hihi!" wika ni Tricia.

"ah hindi, mura lang yan, pasok na pasok yan sa napag-usapan naming presyo ni Edong..." sagot ko naman.

Dumikit sa akin si Tricia, dumikit upang makita pa niyang lalo ang mga larawan sa laptop ko. Dahil dito, hindi ko naiwasang maamoy ang sariwa niyang halimuyak na parang sanggol ang amoy. Sayang nga e, kung naka-shorts din sana ako noon e lalo pa sana akong malilibugan dahil sa kanyang pagkakatabi at paglapit sa akin ay tumatama na ang kanyang hita sa akin.

"I'm sure Edong will be happy with this!" masayang sabi pa niya habang ipinapaliwanag ko kung ano ang kanyang mga nakikita.

Halos labinglimang minuto ang aking ginugol sa pagpi-prisinta ng aking gawa, sa mata at tenga ng aking kasama ako ay nagsasalita, nagpapaliwanag ng aking mga drawings, pero ang isip at titi ko'y iba ang paksa. Kung nakaka-lusaw lang siguro ang mga mata ko'y kanina pa natunaw ang makinis at mapuputi niyang mga hita, isama na natin yung utong niyang bumabakat pa rin. Lalo pang nag-ibayo ang pagnanasa ko sa asawa ni Edong nang siya na mismo ang unang gumawa ng hakbang para ako'y akitin.

"ang galing-galing mo talaga Bogs! idol na kita hihi!" 
papuri pa niya sa akin.

Napahawak si Tricia sa hita ko, hindi ito binigyan ng kahulugan noong una, akala ko'y reaksyon lamang niya ito dahil nga sa tuwa. Pero medyo matagal e, matagal ang pagkakalapat at hindi ito parang normal na tapik lang. Hinayaan ko, malay ko ba kung ganito lang talaga si Tricia kapag natutuwa.

"hindi lang ako dyan magaling" nasambit ko pa at ito'y hindi ko inaasahang lalabas sa aking bibig.

"ha? saan pa ba? hihi!"
 sagot ni Tricia na medyo mahina ang boses niya.

Naroon pa rin ang kamay ni Tricia sa ibabaw ng aking hita, hindi malayo sa titi kong nagsimula nang bumubukol na rin noon. Biro lang naman ang binanggit kong iyon, hindi ko akalaing kakagat pa pala si Tricia doon. Ang kamay na nakalapag sa aking hita ay bahagyang pumiga, parang nang-gigil ba, pero hindi naman mariin. Alam kong alam niya ang kanyang ginagawa, ang hindi ko lang sigurado e kung magkaparehas na ba ang takbo ng aming isipan.

"uhm, madami e...magaling din akong magluto? mamlantsa, maglaba...hehehe!" biro ko pa.

"ah...akala ko sa ano...hihi!" pasaring pa niya.

Sinadya kong medyo ilayo ang usapan sa anumang kabastusan, dito'y masusubukan ko at matitiyak na kung ano nga ang nilalaman ng isip niya. Sumandal ako, galing sa pagkakayuko sa laptop ay inilapat ko ang aking likod sa sandalan ng upuan, hindi pa rin naalis ang kamay ni Tricia kahit ako'y nag-iba na ng pwesto. Sinadya kong ipakita sa kanya ang pantalon ko kung saan naroon ang titi kong nagsisimula nang bumukol. Siguro nakita nga ni Tricia ang nais kong ipakita, dahan-dahan niyang inalis na ang kamay niyang nakapatong sa hita ko kanina.

"akala mo saan?" tanong ko.

"uhm, wala! hihi! wala lang! basta alam ko magaling ka! hihi!"
 sabi pa niya.

Nagkatitigan kami, well, kanina pa naman kami nagkakatinginan habang kami'y nag-uusap. Pero sa huling tinginan namin e iba na ang kanyang tingin, parang may sinasabi na, para bang nagyayaya na. Pinigilan ko ang sarili ko, hindi ito tama, I mean, hindi ito ang tamang pagkakataon sapagka't nariyan lang ang asawa ko sa kabila. Gusto ko nang ilapit ang labi ko noon kay Tricia, gusto ko na siyang halikan. Sa tantsa ko kasi e sapat na ang ilang pahiwatig ni Tricia mula noon pa, sapat na upang maniwala akong may gusto siyang mangyaring iba.

"eh ikaw ba, saan ka magaling?" 
tanong ko sa asawa ni Edong.

"uhmmm...ang hirap naman ng tanong mo Bogs...hihi! hindi ko alam e...siguro as time passes by malalaman mo rin kung saan nga ako magaling...hihi!" matalinhagang paliwanag ni Tricia sa akin.

Sumandal na rin si Tricia matapos ang ilang sandali, kung kanina kapwa magkatabi kanina habang nakayuko at nakaharap sa laptop, ngayo'y magkatabi na rin kami sa sofa na tila nagpapahinga na. Hindi man ganap na kanyang sinasadya, muli kong naamoy ang kaakit-akit niyang halimuyak. Halos pumutok na siguro ang pundya ko noon sa sobrang tigas ng titi ko lalo pa't niluluto na ng aking imahinasyon ang iba't ibang sitwasyon. Naroong ikumpara ko sa aking isip ang amoy ni Tricia, na kung ganoon din nga ba ang amoy niya sa ibaba, doon mismo sa pagkababae niya.

Sa gilid ng aking mata, pilit kong tinitigan ulit si Tricia. Siniguro ko na hindi niya ako mahahalatang tumitingin muli ako doon sa mga suso niya. Sa pagkakasilip ko'y napansin ko rin na ang kanyang paningin ay sa ibaba ko nakatuon ang pansin, oo doon sa naninigas kong titi. Lumingon ako, tumingin ako kaagad sa kanya nang masiguro kong doon nga siya nakatingin. Siguro alam niyang nahuli ko siya sapagka't bigla siyang lumingon sa iba bago pa man magtama ang aming mga mata.

"okay ka lang?" tanong ko pa.

"ha? ano yun?" 
pagkukunyari pa ni Tricia.

Muling kinagat ni Tricia ang mapupulang labi niya, pangiti-ngiti pa siya nang muli niya akong kausapin. Mahirap pala ang ganito, parang nangangapa ka sa dilim. Buti pa yung mga totoong kaladkarin, kaunting landi lang e nariyan na't bubukaka na sa akin. Ganunpaman, iba man ang "istilo" nitong si Tricia e malaki pa rin siguro ang pursyento kung saan bibigay din sa bandang huli.

"wala, wala naman...akala ko kasi may sinasabi ka kanina" 
palusot ko nalang.

"ah...hihi!...uhm Bogs, gusto mo ba?" tanong ni Tricia.

Kinabahan ako sa itinanong niya.

"oo naman! hehe!" sagot ko kaagad na hindi nag-iisip.

"...teka, ano ba yun?"
 pahabol ko pa.

"hihihi! sasagot-sagot ka kasi kaagad e...sabi ko gusto mo ba ng makakain? may ginawa kasi akong chesse cake" biro at alok ni Tricia.

Ang mahiwagang cheese cake.

"ah yun ba? hehe...uhm hindi na siguro, busog pa kasi ako..."
 sagot ko.

"ay...ikaw rin, magsisisi ka kung bakit 'di mo natikman yung cheese cake ko hihi!" sagot ni Tricia.

"hahaha! talaga lang ha? yan ba yung tipong malilimutan ko pangalan ko sa sarap?" hirit ko naman.

"ay oo! hihi! higit pa dun! teka kukuha ako..." masaya niyang tugon.

Habang inaalok sa akin ni Tricia ang putahe niya ay muli na naman niyang hinawakan ang aking isang hita. Kahit pa kitang-kita na roon na namamaga na ang titi ko sa tigas ay hindi na niya ito alintana. Sa kanyang pagtayo ay muli kong sinipat ang kanyang puwitan at ang likod ng kanyang makinis na hita. Konti nalang, malapit na, malapit ko na talagang patulan ang babaeng ito.

Pagbalik ni Tricia ay hawak na niya ang isang platito na naglalaman ng cheese cake kasama ang isa pang tinidor. Bumalik siya sa tabi ko, napatingin pa ako sa kanyang pag-upo dahil humarap siya sa akin at ang isang hita niya ay iniakyat sa may sofa. Doo'y medyo nasilip ko ang puting panty niya, at nagpatuloy pa ang paninigas ng ari ko. Nahuli niya akong napatingin ako doon, hindi siya nagalit o nanita man lang, sa halip ay inayos na lang niya ang pagkaka-upo niya at ngumiti na lamang.

"oh tikman mo Bogs..."
 alok ni Tricia.

Kukuhanin ko sana ang platito niyang hawak at ang tinidor, pero inilayo niya ito at pinilit na siya na mismo ang magsubo sa akin. Ibinuka ko ang aking bibig, dahan-dahan niyang inilapit ang pagkain at saka ko ito isinubo.

"...so? masarap ba?" tanong ni Tricia.

"..hmmmm...uhmmmm...pwede na..hehe!"
 biro ko pa.

"tse!" sabi naman niya.

"...ang sarap..ang sarap mo...I mean ng cake mo...hmmm...sino nga ba ako? hahaha!" biro ko naman.

"talagang masarap!" 
pagyayabang pa niya.

"sino?" sabat ko.

"ha? sira! hahaha! itong cake! ikaw ha!" sabay sampal niya sa aking pisngi na mahina.

Ang lambot ng kamay ni Tricia, parang hindi nasasayaran ng hirap. Sa palagay ko ay nakasakay na si Tricia sa mga hirit ko, sa tingin ko'y nakasakay na kaming dalawa sa iisang bangka. Sa mga datos na nakalap ko, pwede na akong humirit pa at sundan ang mga tirada ko.

"seriously Tricia, ang sarap...akina nga at uubusin ko na" wika ko ulit.

Muli kumuha si Tricia ng kapiraso, nakangiti pa't sinubuan na niya ako.

"ay! hihi! sorry!" sabi pa niya nang medyo sumabit ang cake sa gilid ng labi ko.

Muli akong pinahanga ng asawa ni Edong nang punasan niya mismo ng kanyang kamay ang cake na sumayad sa labas ng bibig ko. Maging ang kamay niyang malambot ay naamoy ko, ang bango at makinis ito.

"ah okay lang, ayos lang...ako na...ako na" sabi ko pa ng makaramdam ako ng hiya.

"sorry Bogs ha...hihi!" paumanhin muli niya.

Aatake na sana ang inyong lingkod, susunggab na sana ako sa kaharap ko. Hahalikan ko na sana si Tricia, at sasabayan ko pa sana ito ng paglamas sa suso niya. Yun nga lang, hindi ko magawang ituloy ito. Alam ko kasing mabibitin ako at mapanganib nga dahil baka mahuli pa ako ng asawa ko. Sa tingin ko mabuti na rin yun, mabibitin siya at lalong maghahangad sa kanyang nais kung tama nga ang aking iniisip.

"uhm, I think I have to go...tutulungan ko pa si Angel sa kabila" paalam ko na.

"ay nandyan ba si Angel??" pagtataka ni Tricia.

"oo bakit? gusto mo doon ka muna sa amin habang wala pa si Edong, para naman may maka-tsikahan ka..." alok ko pa.

"ah ganun ba...akala ko wala..." mahina niyang tugon.

"ano tara?" tanong ko pa.

"saan?" 
sagot ni Tricia.

"saan pa? dyan sa amin sa kabila...tara..." tugon ko.

"ah..hihi! kala ko kung saan...o sige sunod na lang ako...magpapalit muna ako ng damit" wika ni Tricia.

Bakit pa siya magpapalit? E kanina pa nga niya ako kasama at kausap ngunit hindi naman alintana sa kanya na nakikita ko ang bakat niyang utong? Ah alam ko na, naisip ko pa, siguro'y ayaw niyang makita ni Angel na ganoon ang kanyang hilatsa gayung kami lang ang magkasama.itutuloy

Tagalog Sex Stories - "Gusali" Part 43"

Part 43 Plan B

Mabilis na nagbihis muli si Benjo, kumaripas pa ng takbo palabas ng aming unit. Sabagay, kung ako rin ang nasa kanyang kalagayan ay gagawin ko iyon. Mahina nga lang siya at wala talaga siyang baon, kung kantot ang pakay mo, siguruhing may dala kang condom bukod sa titi at libog mo.

"hahaha! shet babe that was so hot! that was amazing! hahaha!"
 wika ko pa nang ako'y lumabas na sa aming silid matapos maisara ni misis ang pintuan.

"hihihi! ayos ba babe?" sagot na malandi ng aking asawa.

Lumapit siya kaagad sa akin, niyakap ako ng mahigpit ni misis.

"babe sorry ha, honestly I'm so horny na rin talaga kaya naipahawak ko na itong boobs ko..." paumanhin sa akin ni Angel.

"okay lang babe, kasama naman sa plano yan diba? ...kinabahan lang talaga ako kanina akala ko isusubo mo na yung titi ni Benjo hehe!"
 wika ko pa.

"okay lang ba?" tanong ni Angel.

"oo naman, ayos lang yun" 
sagot ko kaagad.

"no babe, okay lang ba na i-BJ ko siya?" seryosong tanong ni misis.

Hindi ako kaagad nakasagot sa tanong na iyon, tila nabalot muli ang aking sarili ng takot. Masarap isipin, gaya ng dati, ngunit parang hindi ko yata kayang makita ang asawa ko na may subong titi ng iba.

"...hihihi! babe?? joke lang hehe! pero kung papayagan mo ako okay lang din hihi! mas okay yun kesa naman maka-seks nya ako diba?" paliwanag pa ng aking asawa.

"uhm, gusto mo ba? ikaw, ikaw bahala babe..." matapang kong sagot sa kanya.

"yung totoo babe, yung trip mo..." wika ni misis.

Hindi ko diretsong masagot ang mga nabiting talinhaga, gusto ko na ayaw ko. Ewan ko ba pero hindi ko talaga masiguro ang desisyon ko noong mga oras na iyon. Limitado lang ang oras namin upang magdesisyon, anumang sandali ay darating na ulit ang libog na libog na binata. Ang susunod na plano namin ay lalabas ako, at magku-kunyaring kadarating lang at mahuhuli sila sa akto. Mahuhuli na magsisimula pa lang, walang kantutan talagang magaganap. Pero hindi yung mahuhuli ko sila na kapwa hubo't hubad at naghahalikan, ang plano ay simple lang, mahuhuli na naroon lang siya at parang isang normal na bisita. At ganito na nga ang sumunod na nangyari.

Lumabas ako gaya ng aming napag-usapan kanina ni Angel. Magtatago muna ako saglit doon sa may hagdanan kung saan bigla ako ulit papasok sa aming unit upang maantala at mabiting tuluyan itong si Benjo. At tulad din ng aming plano, palilibugin niya ulit ang binata bago ako pumasok. Pero ang kinakatakot ko doo'y baka magmadali na itong si Benjo, o di kaya nama'y tsupain na nga siya ni misis sa sandaling wala na ako sa loob ng aming condo.

Sumilip ako sa pintuan ng fire exit, doon aking inantabayanan ang pagbabalik ng malibog na si Benjo. Ilang saglit pa, bumukas na ang elevator at narinig kong halos madapa pa sa kakatakbo ang binata pabalik ng aming unit. Kasunod noo'y ang pagbubukas na ni misis ng pintuan namin. Kinabahan ako, hindi maaaring magtagal sila sa loob. Inorasan ko iyon, matapos lang ang isang minuto ay nagpasya na rin akong bumalik na sa aming unit.

Idinikit ko muna saglit ang aking tenga sa aming pintuan, pinakinggan ko ang kanilang maaaring pag-usapan pa. Nagdalawang isip pa nga ako noon, kung hahayaan ko ba muna upang masiyahan naman si misis o papasukin ko na ba. Mas nanaig ang huli, kung payagan ko man siguro si Angel na matsupa man lang ang binata ay dapat makita ko ito kung paano.

*click*

Binuksan ko ang lock ng pintuan, sinadya kong patagalin talaga bago ko ito tuluyang mabuksan. Mas mainam na ito, upang sa gayun ay makapag-ayos pa sila ng sarili bago ko pa maabutan. Hindi namin plano ni misis na hulihin si Benjo sa akto, kasi kung ganun ang aking aabutan, ibang usapan na at hindi ko alam kung ano ang kanyang kahihinatnan.

"bilis! bilis!" narinig ko pang wika ni Angel bago ko tuluyang binuksan ang aming pintuan.

Pagbukas ng pintuan ay umakto ako na normal lang, sa kabila ng labis na excitement ko din kanina'y nagawa kong iwaksi muna ito. Naabutan ko si misis sa may kusina, kunyari'y abala sa pagkuha ng maiinom na tubig nila. Kaagad ko siyang nilapitan at hinalikan tulad ng aming nakasanayan.

"hi babe..."
 sabay halik ko sa aking asawa sa pisngi lang muna niya.

"hi babe, akala ko may ka-meet kang client?...uhm si Benjo nga pala, classmate siya ni Regina...nakita ko kasi kanina dyan sa baba..may inaalok na produkto" wika ni Angel nang abutan ko siya kasama ang binatang kinalantari niya noong pa-despedida ni Vanessa.

"hi sir, ku-kumusta po?" nanginginig pang bati ng binata.

Pangiti-ngiti lang si misis nang ipakilala niya sa akin ang "bisita" niyang binata. Kung totoo sigurong "iniputan" nila ako sa ulo, mabilis ko itong mabibisto sapagka't halatang-halata sa mukha ni Benjo ang labis na takot. Maputla ang mukha ng binata, halos tuyo ang laway nito sa pagsasalita. Pasimple pa nga niyang isinarado ang zipper ng kanyang pantalon at nagkunyari nalang ako na hindi ko ito nakita.

"maiwan ko muna kayo, magbabanyo lang ako" paalam ni misis, matapos niyang mailapag ang kinuhang tubig na iinumin.

Ang isipan ko'y natatawa sa inabutan kong sistema, ganito pala ang itsura ng isang lalake na nahuhuli. Hindi siya mapakali, malamang dahil nga sa takot at kaba o maging sa naudlot na libog niya. Sinubukan kong kausapin si Benjo, yun bang normal at kunyari ay wala talaga akong kaalam-alam.

"ikaw ba yung bisita nila dati dyan sa kabila? yung kainuman nila?"
 tanong ko na medyo nakakatakot.

"ah opo, opo ako po yun" 
kinakabahang sagot ng binata.

"...ah, nurse ka rin?" tanong ko ulit.

"opo sir, kaka-graduate lang din po..."
 matipid muli niyang tugon.
Matapos ang ilang katahimikan, lumabas na rin si misis mula sa CR. Halatang naghilamos ang asawa ko, siguro ayaw na rin niyang magtagal sa balat niya ang laway ni Benjo. 

"so uhm, miryenda ka na muna Benjo..." sabay turo ni misis sa cake na kanina pa niya ihinain.

"ay salamat po..."
 sabi pa niya.

"masarap yang cake ko, tikman mo...ako nag-bake nyan hihi!"
 biro pa ni misis.

Muling namutla ang binata, alam kong iba ang ibig-sabihin ng pasaring ni misis. Hindi ko alam kung ano ang tunay na nararamdaman ng binata noong mga oras na iyon, pero sa tingin ko'y takot na takot talaga ito.

"teka, magbibihis muna ako ha...maiwan ko muna kayo" 
paalam ko at pumasok muna ako sa aming silid.

Tulad ng dati, medyo nag-iwan ako ng kaunting espasyo upang masilip ko sila habang wala ako. Nakita ko si Benjo na iiling-iling, tila kinakabahan pa rin at parang gusto nang umalis. Humindi si misis, tinangka niyang hawakan ang kamay ng binata pero umiwas ito. Kung anong ikina-agresibo na ni Benjo kanina ay siya namang ikinahiya niya ngayon. Nabigla din ako sa ginawang paglalandi pa ni misis, siguro para hindi muna umalis si Benjo kaagad at para kunyari ay hindi halata na may ginawa sila kanina, sinenyasan niya ang binata. Tinukop ni misis ng isa niyang kamay ang isang suso niya, tila sinasabing mamaya kana umalis kasabay pa ang pagkagat sa labi niya.

"so, nabanggit nyo may binebenta ka daw?" tanong ko nang ako'y lumabas na ng aming silit.

"ah babe, networking..."
 sabat ni misis.

"ah ganun ba? naku pasensya na, medyo mahina ako sa mga ganyan...dibale sana kung bahay ang ibinebenta ng network nyo e kaya ko..." sagot ko kaagad.

"ah ganun po ba, ayos lang po, sinubukan ko lang naman po baka sakaling umasenso" palusot pa ni Benjo.

"sige next time, dalhin mo dito yung products mo baka magustuhan namin..." singit muli ng aking misis.

"oo nga po e, sige po next time na lang..." sagot ni Benjo.

"...saan ka nga pala nakatira? parang nakita na kita dati dyan sa baba sa may coffee shop e" panunuri ko naman.

Muling nakaramdam ng kaba ang binata, napainom siya kaagad ng tubig bago muling nakasagot sa akin. Tinignan naman ako ni misis, sumenyas na lubayan ko na ang masyadong pagtatanong at baka maiyak na itong binata.

"ah malapit lang po dito, yan lang po kasi ang malapit na kapihan sa bahay namin...madalas nga po ako dyan, lalo na noon po kapag nagre-review kami nila Vanessa" paliwanag ng binata.

Nagkunyari na lang ako na sumang-ayon, para hindi na humaba pa ang usapan. Kung bitin si Benjo at masakit ang puson, ganun din naman ako. Ang kaibahan lang e pag alis niya makakantot ko na ang aking asawa at siya naman ay bahala na sa buhay niya.

"ah hindi na po ako magtatagal, baka nasa ibaba na po yung upline ko..."
 paalam na ng binata.

"ah ganun ba, sige sige, sa susunod na lang" sagot ko naman.

"sige po sir, ate mauuna na po ako...salamat po sa cake" sabay tayo na ng binata.

Kakaibang ngiti ang nasaksihan ko sa mukha ni Angel, matapos niyang isarado ang pintuan paglabas ng bisita namin ay napasandal siya doon at pigil na pigil din ang tuwa ng aking asawa.

"hihihi! ang bad yata natin babe! hahaha!"
 wika ni misis nang tinabihan na niya ako sa aming sofa.

"hehehe! kulang na lang yata maihi na sa pantalon niya...hahaha!" biro ko pa.

"grabe, siguro ang sakit na ng puson niya ano?" wika pa ni misis.

"ako din e, masakit na...ituloy na natin babe?" sagot ko pa.

Pumatong kaagad sa akin ang aking asawa, parehas na parehas sa pwesto nila kanina. Damang-dama ko ang pananabik din ni misis, hindi na kaila sa kanya na nagustuhan din niya ang kanyang ginawa kanina sa masuwerteng binata. Kaagad kaming naghalikan, amoy bagong toothbrush naman na si misis.

"paano yan babe, baka pag naulit yung ganun e malamang hindi na papayag na mabitin yun?" tanong sa akin ni misis.

"bakit gusto mo bang maulit?" tanong ko pa.

"uhm....hihihi! okay lang...okay lang ba sa iyo?"
 tanong naman niya sa akin.

"hehe...nalibugan ka na rin ano?" tanong ko ulit.

Tumango lang si misis, muli niyang hinagkan ang aking mga labi. Matapos ang ilang saglit, siguro'y maging si Angel ay bitin na rin, kaagad na siyang bumaba sa pagkaka-kandong sa akin at siya ay tumabi sa aking gilid. Ibinaba niya kaagad ang aking shorts, isinabay ang brief na suot ko at saka hinawakan na ang sandatang nakatago doon.

"mas pogi naman itong titi mo kesa sa kanya noh...hihi! mas mataba pa!" biro pa ng aking asawa.

"kunyari pinayagan na kitang i-BJ mo si Benjo, kunyari yan ang titi niya, paano gagawin mo?" sabi ko pa.

"ganito oh..." sabay salsal bahagya ng aking asawa.

Pinatulo niya ulit ang kanyang laway, gaya ng ginawa niya kanina sa binata. Sinalsal ni misis ang titi ko ng marahan bago yumuko at inilabas na rin ang kanyang dila. Dinilaan ni misis ang dulo ng aking titi, doon sa may butas. Pinalibutan niya, gamit ang kanyang dila, ang paligid ng ulo ng aking tarugo. Ang sarap, nakakakiliti at ang titi ko'y parang sasabog na sa tigas.

"yum yum! hihi!"
 wika pa ni misis.

"...tapos isusubo ko rin na tulad nito babe" patuloy pa ni Angel.

Tuluyang lumubog ang titi ko sa loob ng bibig ng aking asawa. Sagad hanggang lalamunan niyang mainit-init pa. Naisip ko tuloy, kung ginawa siguro ni misis ito kanina kay Benjo, siguradong mababaliw siya sa sarap tulad ng nararanasan ko ngayon.

Ilang saglit pa'y hindi ko na talaga natiis pa ang libog ko, pinatigil ko na si misis sa kanyang pagtsupa sa akin. Pinatayo ko siya sa aking harapan at saka sinabihang maghubad na parang aakitin niya ako.

"ganito ba? ganito ba Bogs?" malanding wika pa nito.

Panty at bra ang iniwan ng aking asawa, kumendeng pa siya doon sa harapan ko mismo. Ilang sandali pa'y inalis na rin niya ang kanyang bra, ipinakita na niya sa akin ang mapuputing suso niya na may utong na mamula-mula at tayung-tayo na. Nilamas mismo ni Angel sa harap ko ang kanyang sariling mga suso, ipinakita niya sa akin kung gaano kaganda ang kargada sa dibdib niya na kanina lang ay ipinalamas na rin niya sa ibang lalake sa unang pagkakataon.

"ang ganda mo babe, ang ganda pa rin ng dede mo..." paghanga ko pa.

"nanginginig nga si Benjo nung hinawakan niya itong boobs ko e hihi!" sabi pa ni misis.

"pero eto babe, eto sa iyo lang ito..." sabay baba ni Angel sa natitirang suot niya, ang panty niya.

Kaagad kong hinatak si Angel, pinapatong ko na siya ulit sa akin at mabilis naming naitutok ang aming mga ari sa isa't isa. Kaagad bumaon ang titi ko sa puki niya, madulas na kasi ito marahil kanina pa noong niroromansa siya ng iba.

"ooohhhhhh..uhhmmmm...shit babe..oooohhh bakit ang sarap...bakit parang libog na libog tayo..." ungol pa ni misis.

"isipin mo muna ako si Benjo..hehe...sige babe...ohhhh..." 
suhestyon ko pa.

"shit babe...shit..uuhhhhhhhhhhhhhh!" mahabang ungol ng aking asawa.

Nilabasan kaagad si misis nang banggitin ko ang pangalan ng iba. Nakakaselos na nakakalibog talaga. Ako rin nama'y hindi na nagtagal, pinasirit ko na rin ang aking tamod sa loob din ng kanyang sinapupunan. Muli kaming naghalikan ni misis matapos ang aming pagtatalik, nagpasalamat kami sa isa't isa, at muli rin naming pinag-usapan ang mga plano namin sa susunod pa.

"i-text mo si Benjo, sabihin mo nag-seks tayo hehe" 
utos ko sa asawa ko.

Eto ang text ni misis:

"Benjo, sory knina ha? bitin ka b? hihi! ktatapos lng nmin ni hubby ko...ang srap! hihi!"