Showing posts with label pinoy. Show all posts
Showing posts with label pinoy. Show all posts

Tagalog Sex Stories - "Gusali" Part 34

Part 34 Si Pinsan at ang Titing Tulisan

Ilang araw ko ring dinala sa aking isipan ang naiwang isyu sa amin ni misis. Hindi naman nasapawan ang pagiging "mabuti" na naming muli ni Carina subalit ang mga "trip" ni misis ay sadyang mas matimbang pa kapag ako'y napapaisip. Hindi ko maiwasang magduda, kung ang pagtatalik nila ni Regina na aking nahuli ay naisagawa niya, hindi malayong mangyari ang kinatatakutan kong pagduduop nila ni Benjo.

Tagalog Sex Stories - "Gusali" Part 33

Part 33 Confession of an Angel

"ooohh kuya...uhhhmmm...cumming na..ohhh" ungol muli ni Regina.

"sige lang Regina, sige lang...hihi!" sabat naman ni misis na nasa aming tabi lang.

"...safe ka ba ngayon?" tanong pa ni Angel.

"oo ate...uhmmmm...ooohhhh...ang sarap pala ni kuya Bogs...hihi! sana maulit!" biro pa ni Regina.

"sige Bogs, sa loob mo iputok ha, dyan sa loob ni Regina" utos pa ni misis.