Monday, June 16, 2014

Tagalog Sex Stories - Subdivision Part 18

Bago nakabalik galing sa kusina si Carina ay nagkaroon kami ng tita niya ng isang maikling pag-uusap, gaya ng aking biglaang plano, sasabayan ko nalang si Carina sa kung ano mang trip niya.

"sa ospital mo siya nakilala?" tanong sa akin ng tiyahin niya.

"ah opo, na-confine po kasi ako dati..." sagot ko pa.

"so matagal kana bang nanliligaw sa kanya? bakit ngayon lang yata kita nakitang pumunta dito?"
patuloy ng tita niya.

Monday, June 9, 2014

Tagalog Sex Stories - Boarding House Part 47

"…Two old sweethearts who fell apart
Somewhere long ago
How are they to know
Someday they'd meet again
And have a need for more than reminiscin'..."


Tila tumugtog ang linyang ito sa isang bahagi ng aking isipan nang aking muling masilayan ang dati kong kasintahan. Maaliwalas ang kanyang mukha, hindi muling nagbalik ang galit at poot na dati kong nadama para sa kanya noong siya ay lumisan. Ang pait ng nakaraan ay tuluyang natakpan ng matamis na dalagang ngayon ay nasa aking harapan.

Tagalog Sex Stories - Boarding House Part 46

Kapag ang mga taong inaasahan nating magmamahal at mag-aaruga sa atin, ang mismong mananakit at bibigo sa atin, napakalaking dagok ito na kailangang pasanin sa ating mga balikat. Pero hindi ito pasaning pang habang-buhay, dahil di man natin mapipili ang ating mga kasama sa mundong kinabibilangan, ay mapipili naman natin ito kung paano haharapin at magagawang lampasan para bumuo ng bagong kinabukasan.

Tagalog Sex Stories - Boarding House Part 45

Napatunayan ko sa ilang taon kong pananatili sa lungsod ng Baguio sa dalawang magkaibang boarding house ang isa sa aking kahinaan, ang matukso. Huli ko itong napatunayan sa aking huling relasyon, malugod mang ibinigay ni Jona noon ang kanyang virginity ay nakuha ko pa din tumikim ng ibang kababaihan. Tanggap ko sa aking parte bilang isang lalake ang aking pagkakamali, pero paano naman ang mga babae? Hindi maisasagawa ang panunukso kung tanging ang "natukso" lamang ang may kasalanan, tandaan na meron ding "nanunukso".

Tagalog Sex Stories - Boarding House Part 44

Kung aking susumahin, mas higit pa ang mga ginawang pag-aaruga at pagkalinga sa akin ng dalagang si Anne. Siya ang aking kapiling nang una akong mabigo dahil kay Jona, siya din ay naroon sa aking presensya sa tuwing ako'y malungkot at walang ligaya. Tanging si Anne din ang muling sa akin ay nagparaya nang ako'y tuluyang iniwan ng aking    kasintahang si Jona. Hindi ko ito napansin, hindi ko inakalang nabuo pala ang kanyang pagtingin sa akin. Hindi ko din naman kasi akalaing mangyayari ang kanyang rebelasyon, una ay hindi naman talaga siya sa akin. Pag-aari siya ni pareng Estong na ipinatikim lamang sa akin. At kung ating iisipin, hindi "girlfriend" material si Anne, hindi siya yung tipong ihaharap mo sa altar.